Urządzenia pomiarowe w warsztacie

Przy pracach z różnego rodzaju śrubami niezwykle istotny jest sposób, w jaki je dociskamy. Zbyt słabe dokręcenie śruby może spowodować jej wypadnięcie i odpadnięcie przymocowanego elementu, zbyt silne zaś – trwałe urz szkodzenie materiału. Z tego właśnie względu w wielu miejscach, gdzie wymagana jest precyzja przy pracach montażowych, stosuje się specjalistyczne urządzenia pomiarowe.

Jak zakręcić śrubę z odpowiednią siłą?

kalibracja i wzorcowanie kluczy dynamometrycznychWiększość śrub czy tez wkrętów dokręca się metodami tradycyjnymi przy pomocy siły własnych rąk. Używając klucza czy śrubokręta w zastosowaniach domowych, mało kto zastanawia się jednak nad siłą, którą należy włożyć w ta czynność, a tym bardziej na precyzją jej wykonania. Są jednak takie branże, w których precyzja jest ważniejsza od siły,a mowa tu głównie o warsztatach samochodowych lub halach produkcyjnych. W przypadku włożenia zbyt dużej siły przy dokręceniu wkrętu może dojść bowiem do trwałego uszkodzenia powierzchni, takiej jak karoseria samochodu. W takich przypadkach stosuje się więc tak zwane klucze dynamometryczne. Aby stosowanie ich, miało jakikolwiek sens, każdy nowo zakupiony sprzęt tego typu należy poddać procesowi kalibracji. Oczywiście kalibracja i wzorcowanie kluczy dynamometrycznych to proces, który dotyczy jedynie tych urządzeń pomiarowych, których mamy zamiar używać w sposób profesjonalny – nie ma potrzeby przeprowadzania jej w kluczach, które chcemy używać w domowych warsztacie. Jak działa klucz dynamometryczny? Urządzenie to opiera swoje funkcje na prawach fizyki. We wnętrzu tego urządzenia znajduje się specjalna sprężyna, dzięki której dostosujemy parametry wkręceniowe klucza do zalecanych przez producenta danej części czy maszyny. Dzięki temu mamy możliwość dokręcenia śrubki w taki sposób, aby była zamontowana w sposób pewny, a jednocześnie bez ryzyka spowodowania uszkodzeń na powierzchni, na której pracujemy. Kolejnym ważnym elementem klucza jest specjalna zapadka.

Klucz informuje, że śruba została dokręcona w optymalny sposób przez odczuwalne maksymalne naprężenie sprężyny. Daje ona nam znać o tym, że należy przerwać pracę przy montażu danego elementu, gdy w przeciwnym przypadku możemy go uszkodzić. Optymalne rezultaty uzyskuje się stosując klucz przy wkręcaniu każdej śruby z osobna.