Skrupulatne przeprowadzenie audytu wewnętrznego RODO

Audyt to forma kontroli, mająca na celu sprawdzenie wewnętrznego prowadzenia firmy. Kontrola ta jest prowadzona poza udziałem jakichkolwiek władz administracji publicznej. Audyt opiewa różne sektory firmy, kontroluje prowadzone przez firmę sprawy, tworzone są zestawienia i statystyki. Formą audytu można także według skontrolować postępowanie w sprawie ochrony danych osobowych.

Audyt o ochronie danych osobowych w firmach

drobiazgowe audyty rodoW maju 2018 roku weszły w życie polskiego systemu prawnego przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zarówno dla strefy prywatnej, jak i publicznej, w której to właśnie przeprowadza się rzeczony audyt. Przez strefę publiczną rozumieć należy firmy będące na rynku, jak i administrację publiczną, czyli wszelkie urzędy i instytucje prawne. W świetle nowych przepisów do powołanego we wstępie audytu należy zaliczyć także sferę ochrony danych osobowych. Bowiem drobiazgowe audyty RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) powinny być przeprowadzane obok audytów ze sfer prowadzonych spraw firmy z bardzo prostej przyczyny – zasady RODO są podstawą w sprawach firmy. Ochrona danych osobowych jest zachowywana w przypadku pracowników oraz klientów, natomiast ze względu na aktualne przepisy pełni ona kluczową rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Na podstawie przeprowadzonego wspomnianego już drobiazgowego i skrupulatnego audytu RODO można dopatrzeć się wielu nieprawidłowości w funkcjonowaniu firmy ze względu na przykładowo nie dającą się zamknąć szafę z danymi klientów, którzy jeszcze nie zapłacili za wykonane usługi firmy, czego RODO wymaga.

Niejednokrotnie drobiazg, o którym nikt nie ma pojęcia i który dopiero przy owym audycie zostaje zauważony może zaważyć na wymierzeniu kary przy kontroli zewnętrznej zastosowania się do rozporządzenia poprzez wykazanie nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych. Dlatego też ważnym jest, aby kontrolować firmę pod względem prawidłowego zastosowania RODO poprzez przeprowadzanie drobiazgowych audytów w zakresie RODO, w celu uniknięcia błędów przy prowadzeniu przedsiębiorstwa.