Różnorodność szkód komunikacyjnych

Duże miasta mają to do siebie, że po ich ulicach jeżdżą każdego dnia dziesiątki tysięcy samochodów, a po ulicach przechadzają się setki tysięcy ludzi. W takich warunkach trudno się dziwić, że bardzo często zdarzają się różnego rodzaju wypadki komunikacyjne. W Polsce jest kilka regionów, w których z uwagi na gęstość zaludnienia liczba wypadków jest powyżej średniej.

Rosnąca liczba szkód komunikacyjnych na Pomorzu

szkody komunikacyjne pomorskieAnalizując liczby wypadków na polskich drogach należy brać pod uwagę zarówno zdarzenia pomiędzy samochodami, jak i te, w których udział biorą piesi, rowerzyści i inni użytkownicy dróg. Jeśli chodzi o szkody komunikacyjne pomorskie, mazowieckie i śląskie przodują w statystykach wykazujących liczbę wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów. Wprawdzie nie jest łatwo wskazać wprost przyczynę takiego stanu rzeczy, jednak najprawdopodobniej powodem jest po prostu bardzo duża gęstość zaludnienia w tych województwach. W mazowieckim na statystyki wpływa przede wszystkim Warszawa, natomiast województwa śląskie i pomorskie charakteryzują się większą liczbą dużych miast w swoich granicach, przez co prawdopodobieństwo potrącenia pieszego przez samochód zdecydowanie wzrasta. Duże miasta robią jednak bardzo dużo, żeby liczba szkód komunikacyjnych sukcesywnie spadała, dlatego inwestują znaczne środki w różnego rodzaju rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

Bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych jest sprawą priorytetową dla osób zarządzających miastami, dlatego rozwój infrastruktury rowerowej i budowanie bezpiecznych przejść dla pieszych można zaobserwować we wszystkich większych miastach w Polsce. Ubezpieczyciele notują jednak coraz więcej wypadków na drogach, jednak pomimo wzrostu natężenia ruchu można się spodziewać, że wspomniane inwestycje w najbliższych latach pozwolą na odwrócenie tego trendu.