Które zbiorniki są objęte obowiązkiem rejestracji?

Trudno wyobrazić sobie działalność zakładów przemysłowych, szczególnie tych chemicznych, bez stosowania zbiorników do przechowywania różnych ciekłych substancji. Jak się jednak okazuje, znaczna część tych zbiorników powinna być zarejestrowana we właściwym urzędzie, aby móc korzystać z nich w pełni legalnie.

Jakie zbiorniki podlegają nadzorowi UDT?

który zbiornik pod nadzorem udtWedług zmienione w 2000 roku prawa, zbiorniki ciśnieniowe podlegają nadzorowi Urzędu Nadzoru Technicznego. W związku z tym, każdy świeżo zakupiony zbiornik ciśnieniowy powinien być zarejestrowany przed rozpoczęciem korzystania z niego. Dotyczy do wszystkich zbiorników ciśnieniowych używanych do magazynowania cieczy i gazów, które służą do prowadzenia procesów produkcyjnych w danym zakładzie/ Oprócz rejestracji, konieczne jest uzyskanie pozytywnej opinii przez UDT na temat dopuszczenia danego zbiornika do użytku. Jak się jednak okazuje, nie wszystkie zbiorniki ciśnieniowe podlegają temu prawu. Wielu przedsiębiorców zastania się wiec, który zbiornik pod nadzorem udt znajduje się w ich przedsiębiorstwie? Jak się okazuje, z obowiązku rejestracji zostały wyłączone zbiorniki ciśnieniowe, które są używane do takich celów jak ogrzewanie pomieszczeń, lub też obudowa do innych urządzeń. Dodatkowo, pod uwagę brana jest pojemność danego zbiornika, a także nadciśnienie określane przez producenta danego zbiornika. W każdym innym wypadku przed skorzystaniem ze zbiornika ciśnieniowego, trzeba najpierw złożyć wniosek w UDT o dopuszczenie danego zbiornika do użytku.

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie zakładów produkcyjnych bez używania zbiorników ciśnieniowych, które są niezbędne do przechowywania cieczy lub gazów. Jak się okazuje, zdecydowana większość tych zbiorników jest objęta obowiązkiem rejestracji we właściwym urzędzie.