Kartoteka produktu niebezpiecznego

Prowadzenie działalności opierającej się na substancjach niebezpiecznych musi być odpowiednio przygotowane w ramach ewentualnej sytuacji kryzysowej. W związki z tym niezbędne są karty mające na celu charakterystykę owej substancji mogącej wywołać potencjalne zagrożenie. Taki dokument jest niezbędny, gdy chcemy być legalną firmą.

Charakterystyka substancji niebezpiecznej

karta substancji niebezpiecznychJak się okazuje prowadzenie działalności, której głównym założeniem jest dystrybucja środków potencjalnie zagrażających zdrowiu człowieka oraz środowisku musi być odpowiednio przygotowana. Takim niezbędnikiem będzie karta substancji niebezpiecznych, która stanowi dowód o legalności działalności oraz świadomości niebezpieczeństwa. W takiej karcie przede wszystkim muszą znaleźć się informacje podstawowe dotyczące fizykochemicznych właściwości danej substancji. Poza tym ważny jest opis zagrożeń wynikających z ewentualnego wycieku bądź innej niebezpiecznej sytuacji. Następnie istotne jest podanie sposobów na zminimalizowanie szkód mieszaniny chemicznej oraz sposobów postępowania w ramach zagrożenia. Taka lista musi być dostarczona do odpowiedniego miejsca najpóźniej w dniu dostawy bądź rozpoczęcia prac. Karta ta jest normalnie wystawiana w niemal każdym kraju na świecie, aczkolwiek należy mieć na uwadze to, iż w przypadku dystrybucji zagranicznej musimy mieć świadomość o różnicach wynikających z praw danego kraju i ich zastrzeżeń.

Każdy przedsiębiorca musi świadomie prowadzić swoją działalność, a szczególnie tą dotyczącą dystrybucji produktów niebezpiecznych. Substancje i mieszaniny chemiczne wymagają szczególnej ostrożności z uwagi na bezpieczeństwo, ochronę człowieka oraz środowiska. Dzięki karcie charakteryzującej dany produkt można szybko reagować na zagrożenie.