Czym jest transformator sieciowy?

Transformatory sieciowe służą do zasilania obwodów sterowania. Składają się one z co najmniej dwóch zwojów cewki, które ulokowane są na wspólnym rdzeniu żelaznym bądź ferrytowym. Zapewniają one dużą odporność na zaburzenia pojawiające się w sieci. Ich ogromną zaletą jest bezawaryjna praca przez długie lata. Jeśli transformator zostanie podłączony do źródła prądu zmiennego w jego uzwojeniu popłynie prąd magnesujący rdzeń.

Zasada działania transformatora sieciowego

transformatory siecioweGłównym zadaniem transformatorów sieciowych jest zmiana wartości napięcia. W skład jego budowy wchodzą dwa uzwojenia – wtórne oraz pierwotne. Prąd przemienny przepływając przez uzwojenie pierwotne indukuje napięcie w uzwojeniu wtórnym. Uzwojenie pierwotne w jego przypadku pobiera energię ze źródła, z kolei wtórne oddaje energię do odbiornika. Zwykle materiałem stosowanym w produkcji uzwojenia jest miedź. Możemy jednak spotkać się również z aluminium. Uzwojenia wchodzące w skład transformatora oddzielone są od siebie izolacją podstawową w przypadku transformatorów oddzielających oraz izolacją dodatkową bądź wzmocnioną dla transformatorów separacyjnych. Jeśli chodzi o transformatory sieciowe mogą one występować w trzech klasach ochronności, które mówią nam o stopniu ochrony przed porażeniem. Ponadto w zależności od czynnika chłodzącego możemy spotkać się z podziałem na suche oraz olejowe. W przypadku transformatorów suchych chłodzone są one powietrzem, z kolei olejowe – analogicznie olejem w obiegu naturalnym bądź wymuszonym. Zasada działania samego transformatora może być nieco skomplikowana. Do części obwodu zawierającego baterię oraz wyłącznik należy uzwojenie pierwotne, z kolei w obwodzie uzwojenia wtórnego włączony jest amperomierz. Jeżeli w obwodzie pierwotnym zostanie zamknięty wyłącznik, wówczas amperomierz wychyla się w prawo, a następnie powraca do położenia zerowego. Z kolei, gdy wyłącznik zostanie otwarty amperomierz wykonuje ruch w przeciwnym kierunku czyli w lewo i również powraca do położenia zerowego.

Prąd nie indukuje się w przypadku, kiedy wyłącznik zostanie otwarty bądź zamknięty. W skrócie sprawia to, że przy ustalonej wartości prądu w uzwojeniu pierwotnym prąd w uzwojeniu wtórnym nie płynie. Wszystko ze względu na to, że po zamknięciu wyłącznika uzwojenie pierwotne zachowuje się jak elektromagnes, z kolei gdy wyłącznik zostanie otwarty wówczas elektromagnes zostaje wyłączony.