Czas pracy w firmie

Każdy właściciel firmy, zatrudniający pracowników powinien być świadomy, że jego obowiązkiem jest prowadzenie ewidencji czasu pracy. Jest ona bardzo pomocna zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników, w szczególności w przypadkach gdy dochodzi do konfliktów, związanych z rozliczaniem czasu pracy. Aby jednak godziny pracy zatrudnionych osób były czytelne coraz częściej firmy korzystają z systemu rejestracji czadu pracy. W jaki sposób działa taki program?

System rejestracji czasu pracy

rejestracja czasu pracyDo niedawna jeszcze w wielu zakładach pracy można było spotkać tradycyjne listy papierowe, które raczej nie należały do funkcjonalnej metody kontroli czasu pracy zatrudnionych pracowników. Dlatego też obecnie większa część średnich i dużych firm bardzo chętnie korzysta z nowoczesnego oprogramowania jakim jest rejestracja czasu pracy. Jak zatem działa taki system? Służy on do czytelnej i dokładnej rejestracji rozpoczęcia oraz zakończenia pracy, która dokonywana jest przez wszystkich pracowników za pośrednictwem karty zbliżeniowej lub kodu PIN, a nawet z wykorzystaniem linii papilarnych zatrudnionych osób. Ważne, by system zakupiony był u sprawdzonych producentów na rynku cieszących się bardzo dobrą opinią. Dzięki czemu sprzęt wyposażony będzie w najlepsze oprogramowanie, które pozwoli sprawnie i szybko funkcjonować oraz zapamiętywać dużą ilość danych. Urządzenie powinno również być zamontowane przez odpowiednich fachowców, wtedy mamy pewność sprawnego działania oraz gwarancję szybkiej naprawy w przypadku niespodziewanej awarii lub uszkodzenia. Na podstawie historii logowań pracodawca ma możliwość podglądu obecności swoich pracowników, spóźnień oraz wyliczenia przepracowanego czasu z uwzględnieniem:   nadgodzin, pracy w godzinach nocnych, jak również delegacji oraz urlopów. To bardzo praktyczny system pomagający w zarządzaniu dużą firmą.

Do najważniejszych zalet wprowadzenia systemu rejestracji czasu pracy w firmie zalicza się znaczne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie mienia na terenie całego obiektu, ponieważ system rejestruje wszystkie osoby w tym gości wchodzących na teren firmy. W każdym potrzebnym momencie mamy możliwość natychmiastowego pozyskania danych o osobach przebywających i poruszających się po obiekcie firmy.