Charakterystyka zamgławiaczy do szklarni

Zamgławiacze termiczne różnią się od innych urządzeń ULV i wymagają specjalnej uwagi. Konstrukcja zamgławiacza pulsacyjnego pozostała praktycznie niezmieniona od lat czterdziestych XX wieku. Mniejsze maszyny o mocy 24 KM są używane w mniejszych operacjach, ale mają do dużych maszyn 175 KM.

Jak przydatny może być zamgławiacz?

zamgławiacze do szklarniWielkość zbiornika waha się od 10 do 50 l, gdzie 10 l powinno wystarczyć na pokrycie 4645 m2 (50000 stóp kwadratowych) w około 10 minut, w zależności od gęstości upraw. Ich zasięg wynosi około 35 m (115 stóp) od punktu uwolnienia. Zamgławiacze nie wytwarzają aerozolu za pomocą ścinania powietrza – wykorzystują spalanie (80 do 100 eksplozji na sekundę) do rozbicia mgły i rozpylenia jej poprzez nadciśnienie. Ciepło jest produktem ubocznym silnika, co czyni go nieodpowiednim sposobem stosowania produktów biologicznych. Jednak zamgławiacze do szklarni chłodzone wodą obniżają temperaturę spalin poniżej 100 ° C, aby zastosowanie było bio-racjonalne. Ma to dodatkową zaletę polegającą na tym, że rozmiary kropli są bardziej spójne i zapobiegają zbyt szybkiemu parowaniu sprayu, zanim rozpłynie się w celu. Zaleca się, aby operatorzy używali około 1 litra nośnika na 5 litrów mieszanki do opryskiwania, ale w przypadku produktów o większej lepkości wymagana byłaby większa proporcja nośnika. Zacznij od pełnego zbiornika czystej, wysokiej jakości benzyny, a po uruchomieniu zamgławiacza należy włączać go nieprzerwanie, aż do zakończenia aplikacji. Należy pozostawić go włączonego nawet podczas przemieszczania się między chatami. Nie należy pozostawiać ręcznego zamgławiacza włączonego bez nadzoru jako automatycznego zamgławiacza: jeśli pozostaną w bezruchu lub celują bezpośrednio w baldachim (jak podczas opryskiwania hydraulicznego), mogą zmoczyć i potencjalnie uszkodzić pobliskie rośliny. Należy dowiedzieć się, kiedy używać zamgławiacza pulsacyjnego, a kiedy zamgławiacza automatycznego. Automatyczne zamgławiacze są wygodne, ponieważ operator może je ustawić i wyjść. Jednak w przypadku wielu chat bardziej wydajne i terminowe jest użycie zamgławiacza termicznego.

Podczas zamgławiania należy celować między roślinami, na przykład alejkami i między wiszącymi roślinami. Dzięki temu mgła rozszerza się i przenika przez daszki, zapewniając najlepsze pokrycie. Po zakończeniu opryskiwania należy zwolnić ciśnienie wytworzone w zbiorniku opryskiwacza, aby zapobiec przypadkowemu cofnięciu się do zbiornika.