Budowa i przeznaczenie transportera rolkowego

Przedsiębiorstwa działające w różnych dziedzinach aktywności gospodarczej wymagają rozwiązań dotyczących transportu wewnętrznego. Wymaga tego utrzymanie na właściwym poziomie procesów technologicznych oraz utrzymanie ruchu przedsiębiorstw. Podstawowymi urządzeniami rozwiązującymi ten problem są różnorodne przenośniki.

Różnorodne transportery rolkowe

przenośnik rolkowyNajpowszechniej stosowanym środkiem transportu w ramach przestrzeni przedsiębiorstw produkcyjnych, dystrybucyjnych i w magazynach jest przenośnik rolkowy. Służą one do transportu ładunków o przynajmniej jednym boku płaskim lub ożebrowanych. W innym przypadku ładunek mógłby się zablokować między rolkami. Konstruowane obecnie przenośniki rolkowe to prosta konstrukcja wzbogacana przez producentów o różne warianty i akcesoria. W burtach bocznych umieszczone są rolki jezdne, a całość oparta jest na podporach. Podstawowe parametry przenośników rolkowych to szerokość, średnica zewnętrzna rolek oraz odległość między rolkami. Od tych parametrów zależy jakiej wielkości i wagi ładunki będą transportowane. Przy ładunkach o większej wadze rolki umieszcza się na łożyskach różnej konstrukcji. Transportery rolkowe dzielimy na ręczne – ładunek przesuwany jest siłą mięśni operatora, grawitacyjne – działa siła ciężkości oraz napędzane – wprawiane w ruch za pomocą silników elektrycznych. Do tego podział trzeba też dołączyć przenośniki rolkowe kumulacyjne mające za zadanie wyhamowywanie ładunków. Zależnie od przeznaczenia transportera oraz kierunku transportu rolki wykonywane są z tworzyw sztucznych, różnych rodzajów stali, aluminium. Mogą być pokrywane warstwą gumy lub PCV.

Ten znakomity środek transportu to urządzenie bardzo uniwersalne mogące współpracować z wieloma innymi przenośnikami np. taśmowymi. Dobrym przykładem jest tu przenośnik elastyczny dzięki, któremu tworzy się łuki i zakręty linii transportowej. Podajnik taśmowy świetnie współpracuje również z obrotnicami, windami, stołami unoszącymi i wieloma innymi.